PWM Sulawesi Selatan - Persyarikatan Muhammadiyah

 PWM Sulawesi Selatan
.: Home > Lembaga

Homepage

Lembaga

BADAN PEMBANTU PIMPINAN

PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN

PERIODE 2010 – 2015

 

1.    Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting

Nama

Jabatan

Drs. Yose Rizal Faisal

Ketua

Ir. H. M. Saleh Molla, MM.

Wakil Ketua

Drs. Muri Khalid, MPd. I

Wakil Ketua

Ir. Siswanto Mubar

Wakil Ketua

Ir. M. Imran Amin.

Sekretaris

Drs. M. Faqih Usman

Wakil Sekretaris

Drs. A. Muktadir Taiyeb, MM.

Wakil Sekretaris

Drs. Zainuddin Saleh

Wakil Sekretaris

Drs. Lukman Basrah, M.Pd.

Bendahara

H. M. Jufri, SH.

Wakil Bendahara

Patta Gowa

Anggota

Dr. Darmawaty Djalil.

Anggota

 

2.    Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Nama

Jabatan

Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.

Ketua

Dr. H. M. Iqbal Samad Suaib, S.E., M.T.

Wakil Ketua

Drs. Muh. Tahir, M.Si.

Sekretaris

Wahriyadi, S.T.

Wakil Sekretaris

Nasrun, S.Pd., M.Pd.

Bendahara

Tasyrif Akib, S.Pd., M.Pd.

Wakil Bendahara

Drs. Ibrahim BR, M.Pd.

Anggota

Dr. Hisyam Ihsan, M.Si.

Anggota

Dr. Awi Dassa, M.Si.

Anggota

Andi M. Ilham, S.Si.

Anggota

Khaeruddin, S.Pd., M.Pd.

Anggota

M. Asratillah

Anggota

 

3.    Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan

Nama

Jabatan

H. Mursalim Sila, SE., M.Com., Akt.

Ketua

Abdul Salam, SE., Akt.

Wakil Ketua

Muh. Ruslan, SE.

Sekretaris

Muh. Hasyim, SE., M.Si.

Wakil Sekretaris

Nurniah, SE., MSA., Akt.

Bendahara

Hj. Hasiah, SE., M.Com., Akt.

Wakil Bendahara

Dr. Tawakkal, SE., M.Si., Akt.

Anggota

Andi Arman, SE., M.Si., Akt.

Anggota

Agus Bandang, SE., M.Si., Akt.

Anggota

Muh. Achyar Ibrahim, SE., Akt.

Anggota

Sirajuddin Omza, SE., Mgmnt.Ed.

Anggota

Ahmad Dahlan, SE., Akt.

Anggota

 

4.    Lembaga Seni Budaya dan Olahraga

Nama

Jabatan

Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.

Ketua

Dr. Ahyar Anwar, M.Hum

Wakil Ketua

Andi Baetal Muqaddas, S.Pd., M.Su.

Sekretaris

Ahmad Mukhtar MW

Wakil Sekretaris

Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.

Anggota

Drs. Mardi Adi Amin, M.Hum.

Anggota

Drs. Shaifuddin Bahrum, M.Si.

Anggota

Drs. H.M. Anis Malik, M.Ag.

Anggota

Drs. Arifuddin Siraj, M.Ag.

Anggota

 

5.    Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah

Nama

Jabatan

Drs. H.M. Arfah Bas’ha, M.Pd.I.

Ketua

Drs. Abdul Muin MD

Wakil Ketua

Dr. H.M. Natsir Siola, M.Ag.

Wakil Ketua

Dahlan Sulaeman, S.Ag.

Sekretaris

Gunawang, S.Ag., M.Pd.I.

Wakil Sekretaris

Nurwahid, S.Sos.

Bendahara

Nasrun Syahrir, S.Pd., M.Pd.

Wakil Bendahara

Drs. Salahuddin B

Anggota

Hilal Syahrim, ST.

Anggota

Abd. Azis Muslimin, S.Ag.,M.Pd., M.Pd.I

Anggota

 

6.    Lembaga Penanggulangan Bencana

Nama

Jabatan

Ir. H. Alimuddin Pangka

Ketua

Drs. Muh. Asyhary

Wakil Ketua

Muh. Arief H. Uddin

Wakil Ketua

Abd. Rahman Bakhtiar, S.Ag., M.A.

Wakil Ketua

M. Yahya Ompo, S.Pd.

Sekretaris

Hermawan Laruni

Wakil Sekretaris

Mu’ammar Qadafi Mustari

Wakil Sekretaris

Adriany Djafar

Bendahara

Athifah Noor, B.A.

Wakil Bendahara

Drs. Ma’ruf Abd. Rauf

Anggota

Natspul Sulaeman, S.Sos.

Anggota

Muhammad Yusroni

Anggota

Khaeruddin Makkasau

Anggota

 

 

7.    Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik

Nama

Jabatan

Ir. Zaenal Abidin

Ketua

H. Zulkifli Gani Ottoh, SH.

Wakil Ketua

Dr. Arkam Azikin, S.Sos., M.Si.

Sekretaris

A. Yudha Yunus

Wakil Sekretaris

Muh. Rasyid Ridha, SE.

Bendahara

Prof. Dr. Hisyam Ihcsan, S.Pd., M.Si.

Anggota

Dr. Adi Suryadi Cula

Anggota

Dr. H. A. Gau Kadir, MA.

Anggota

Fatmawaty Rahim, M.Si.

Anggota

Ir. Buhartanuddin, M.Si.

Anggota

Drs. Amsyar Adam, MS.

Anggota

Ir. Hasyim A. Romba

Anggota

 


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website